وبلاگی برای پسرم

پیام های کوتاه
کلمات کلیدی

۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است • احمد فروزبخش

آهنگ شاد کودکانه ... شما هم گوش دهید ...


 • احمد فروزبخش

اگر چه چرخ روزگار هر روز چرخشی نامطمئن دارد (رجوع شود به پست قبلی) ولی اگر مومن متوکل باشد ، او را هیچ غم نیاید. 

مومن و متوکل علی فروزبخش


 • احمد فروزبخش

این توپ هزار چرخ می خورد تا ...

این روزگار هزار چرخ می خورد تا ...

به روزگار نمی شود اعتماد کرد ... باید بر خدا توکل داشت. (علی) 

توپ و زمانه علی فروزبخش

 • احمد فروزبخش

چادر نماز مادر علی فروزبخش

 • احمد فروزبخش

علی فروزبخش

 • احمد فروزبخش

تمام سرمایه و دلگرمی ما ، پدر و مادر های مهربانمان هستند. خدایا هیچگاه سلامتی را از پدربزرگ و مادربزرگ ها دور نفرما ... آمین 

دستان پر مهر پدربزرگ و مادربزرگ

علی واقعا در آغوش پدربزرگ و مادربزرگش خوشحال بود

 • احمد فروزبخش

علی فروزبخش و دایی عزیز ، مهندس مسیح بانکی

علی فروزبخش و مهندس مسیح بانکی پور

 • احمد فروزبخش
 • احمد فروزبخش

این شب ها ، هر وقت می خواهم علی را بخوابانم ، لالایی براش می خونم با این مطلع که :

علیِ اصغرم لالا ... علیِ اصغرم لالا

علی به این لالایی عادت کرده و زود خوابش می برد.

بخواب عزیزم ... راحت بخواب دلبندمعلی فروزبخش

 • احمد فروزبخش

علی فروزبخش و محمدحسان فروزبخش

 • احمد فروزبخش