وبلاگی برای پسرم

پیام های کوتاه
کلمات کلیدی

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

امروز با علی آقا ، مادر مهربانشان و مادربزرگ عزیزشان برای زدن واکسن چهار ماهی به خانه بهداشت خیابان میرزاطاهر مراجعه کردیم. یک کارشناس بهداشت عمومی مسئول زدن واکسن بود. الحق هم بسیار مهربان و دوست داشتنی.

  • احمد فروزبخش

علی فروزبخش

  • احمد فروزبخش